Idrettsanlegget eies og driftes av Flekkefjord kommune.