For annen booking se Flekkefjord kommmune sin hjemmeside

https://www.flekkefjord.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid.504200.no.html

 

Flekkefjord Sparebank Arena har ikke egnede lokaler til å feire barnebursdager eller konfirmasjon. Det er mulig å leie Ueneshallen til barnebursdag.

https://www.flekkefjord.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid.504200.no.html