Alle som klatrer må ha underskrevet ansvarserklæring og den som sikrer må ha brattkort eller topptaukort.

Mer informasjon kommer.

Første gang du klatrer i klatrehallen i Flekkefjord? Da må du igjennom disse stegene.

1. Lese og erkjenne ansvarserklæringen

ANSVARSERKLÆRING

2. Kvitteringen på akseptert ansvarserklæring som du mottar på e-post fremvises til klatrevert

 

Ved signert ansvarserklæring aksepterer man disse reglene:

DNT Fjellsport Flekkefjords regler:

 1. Alle har lov til å buldre. Ikke gå under andre som buldrer. Du har selv ansvaret for at ikke andre buldrere faller på deg, og aksepterer reglene for buldring (se egen plakat i buldrerommet).
 2. Alle over 5 år har lov til å klatre (men ikke sikre) på topptau og led på alle vegger.
 3. Hvis du ikke har Topptaukort eller Brattkort, kan du likevel sikre på topptau og på led, dersom det er en person tilstede som er innehaver av brattkort. Denne personen skal da holde i tauet under taubremsen.
 4. For personer under 18 år skriver foresatt under på ansvarserklæringen, og foresatt er ansvarlig for å vurdere om den mindreårige har den nødvendige kompetansen.
 5. Brattkortet eller topptaukortet skal henge i selen når du sikrer. Hvis både den som sikrer og den som klatrer er under 16 år, skal begge minst ha brattkort og være under oppsyn av foresatte eller person med brattkort.
 6. Brattkort gir adgang til å sikre på led på alle vegger. Kortet skal henge i selen når du sikrer.
 7. Du har lov til å veilede én ikke-sikringskyndig person som sikrer om gangen hvis du er minst 18 år og har Topptaukort (kun topptau) eller Brattkort (topptau og led).
  Veilederen er ansvarlig for at dette foregår på en sikker måte.
  Veilederen skal være på bakken, ha fullt fokus på sikreren og holde i tauet under taubremsen hele tiden.
  Du skal ikke samtidig sikre andre.
  Veiledning av mer enn én person om gangen ansees som kursvirksomhet og må klareres med kursansvarlig/hallansvarlig i forkant.
 8. Enhver form for lønnet instruksjon i Flekkefjord Sparebank Arenas lokaler skal kun skje etter avtale med styret i DNT Fjellsport Flekkefjord.
 9. Klatreverten og personalet i klatrehallen i Flekkefjord Sparebank Arena kan bortvise personer som ikke oppfører seg forsvarlig i klatreområdene etter muntlig advarsel.
 10. Barn under 16 år skal være i følge med voksen og holdes under oppsyn hele tiden.
  Støynivået skal holdes moderat.
 11. Det er ikke lov å klatre/buldre på ruter som er opptatt.
 12. Det er ikke lov til å topptaue hvis det er fare for pendel. Dette gjelder i soner mellom oppmerkingen på fallmattene. Topptau derfor på motsatt ende av tauet etter at tauet er ledet opp til snufestet, og klipp deg ut av ekspresslyngene på vei opp.

​Ansvarserklæring

 1. DNT Fjellsport Flekkefjord forplikter seg til å holde klatreveggene inkl. faste topptau, buldreveggene, resten av anlegget, og utleieutstyr i forsvarlig stand.
 2. All buldring og opphold ved buldreveggene skjer på eget ansvar. Du har selv ansvaret for å ikke få en fallende buldrer i hodet.
 3. All tauklatring og opphold ved klatreveggene skjer på eget ansvar. Ikke stå unødig i fallsonen til en klatrer. Du har selv ansvaret for å ikke få en fallende klatrer i hodet; dette gjelder både når du er på gulvet og når du klatrer på en rute ved siden av. Når du sikrer, be vedkommende som står i fallsonen til din klatrer flytte seg ut av fallsonen, og pass på at andre i fallsonen er oppmerksomme når det er fare for at din klatrer faller i hodet på dem.
 4. Begrens småprat med sikrer slik at sikringsfokuset blir tryggest mulig for klatrer.
 5. Respekter og sett deg inn i Klatrevettplakatens tre punkter.
 6. Alle som skal klatre i Flekkefjord Sparebank Arena har selv ansvar for personlig utstyr, og DNT Fjellsport Flekkefjord har ansvar for fastmontert utstyr. Det er under enhver tid sikrers ansvar å kontrollere at topptau er tredd gjennom begge toppfestene.
  Avvik kan forekomme dersom tauet er ledet opp.
 7. Som deltaker på kurs med instruktør forplikter du deg til å rette deg etter instrukser fra instruktøren.
 8. Dersom du oppdager sikkerhetsmessige mangler med anlegget forplikter du deg til å melde fra til klatrevert.
 9. Dersom du oppdager at andre klatrer eller sikrer uforsvarlig, eller på annen måte setter seg selv eller andre i fare, forplikter du deg til å melde fra til klatrevert.