Vi gratulerer det godt gjennomtenkte anlegget i Flekkefjord med nominasjonen, et flerbruksanlegg som virkelig legger til rette for mye og variert aktivitet. Det er gjort en rekke tiltak for bærekraftig drift i anlegget, blant annet ved gode energiløsninger og organisk materiale i kunstgresset med vedlikeholdsarbeid som forlenger levetiden og dessuten skaper et bedre inneklima. Juryen trekker frem anleggets beliggenhet, som er sentralt i Flekkefjord og legger til rette for god tilgjengelighet. Det er videre en særdeles god arealløsning og utstrakt fokus på den sosiale dimensjonen ved inkludering og flerbruk. Her har vi et anlegg som tilbyr mye på ett sted!