Årets idrettsanlegg skal: 

 
Innby til organisert og uorganisert aktivitet
Være en miljøfaktor av fysisk og sosial karakter
Ha god arkitektonisk utforming
Innby til allsidig aktivitet
Ha godt samspill med omkringliggende miljø
 
Mer informasjon på badparkogidrett.no