7. september vi igjen fylle fotballhallen med spente trivselsleder elever som skal i dag få opplæring i nye aktiviteter på leke- og aktivitetskurs i regi av Trivselsprogrammet. I tillegg får de også tips om hvordan de skal opptre som ledere, hva som er viktig for en god trivselsleder og innlæring av viktige verdier som inkludering, vennlighet og respekt. Velkommen til Flekkefjord Sparebank Arena, håper dere koser dere masse og lykke til med den fantastiske jobben dere gjør.
En trivselsleder skal være med på å bidra til økt aktivitet, bedre samhold og et tryggere skolemiljø. Trivselslederne har et særskilt ansvar for å inkludere elever som går alene. De må være mobbefrie, vennlige og respektfulle.
På skolen har trivselslederne ansvar for igangsetting og ledelse av lek og aktivitet i friminutter. Alle lederne er synlig med vester eller kapteinsbånd. Trivselslederne leder aktivitetene og sørger for at alle som vil, får være med. De passer på at alle følger reglene, og oppfører seg fint mot hverandre. På jevnlige møter planlegger og evaluerer trivselslederne aktivitetene sammen med TL-ansvarlige.