Elevene vil bli delt inn i fire grupper etter alder og nivå. 

Pris per elev, inkl. mat/drikke: 150,-

 

10.00 - 11.15: Gruppe 1

11.15 - 12.30: Gruppe 2

12.30 - 13.00: matpause

13.00 - 13.30 genesalprøve

13.30 - 14.00: framføring for foreldre/foreasatte

...............................................

14.15 - 15.30: Gruppe 3

15.30 - 16.45: Gruppe 4

16.45 - 17.15: matpause

17.15 - 17.45: generalprøve

17:45 - 18.15: framføring for foreldre/foresatte

Vi har 20 ledige plasser!

Påmelding snarest til 

ragnhild.maria.sandvik@flekkefjord.kommune.no